קוביות הידע

מדע וחשיבה 2000

האקדמיה הצעירה של פ”ת

למצטיינים ומחוננים

קורסים לקידום החינוך הטכנולוגי

הודעות מדע מהבית
קוביות הידע

מטרות התוכנית

בניית ידע מדעי וטכנולוגי
מתוך פעילות מעשית חוויתית
פיתוח ותירגול היכולת
לחשוב בצורה מדעית
הבנת תהליכי פיתוח של
המצאות ורעיונות גדולים
הכרות עם עולם
הטבע המגוון
מציאת פתרון בעיות
דרך עבודה שיתופית

תוכניות הלימוד

חדשות ועדכונים

תלמידי מעורבות ומחוייבות חברתית

תלמידי כיתות י'-י"ב המעוניינים להתנדב במסגרת המחוייבות החברתית האישית באקדמיה הצעירה של פ"ת מוזמנים לצפות במצגת ולמלא את פרטיהם בטופס הרישום!

 

דרכי תקשורת

1. שאלות בנושאי: רישום, תשלומים, חיובים יש לשלוח למייל האשכול:  eshkolpt22@gmail.com התשלום הראשון לקורס יחוייב רק כאשר תתחיל התוכנית.

2. הודעות אליכם תשלחנה דרך: סמס, מייל האשכול , ודרך מספר נייד: 0552775590 המיועד רק להודעות מהאשכול אליכם.

 

הגשמת חלום מתחילה בבחירת הדרך