על קורסי האנגלית

בקורסים יושם דגש על ביסוס והעשרה של האנגלית הכתובה והמדוברת בדרך חווייתית ואינטראקטיבית, באמצעות חוברות, ספרי עזר, מחשבים, סרטים, שיח ועוד.

הקורסים מחולקים לפי שכבות גיל והרמה ההתחלתית של התלמידים, במטרה ליצור עד כמה שניתן קבוצות הומוגניות. 

תוכנית הלימודים לשנה"ל תשפא

 אנגלית 1

 אנגלית 2

 אנגלית 3

 אנגלית 4

חדשות ועדכונים

דרכי תקשורת

1. שאלות בנושאי: רישום, תשלומים, חיובים יש לשלוח למייל האשכול:  eshkolpt22@gmail.com התשלום הראשון לקורס יחוייב רק כאשר תתחיל התוכנית.

2. הודעות אליכם תשלחנה דרך: סמס ומייל האשכול.

 

הגשמת חלום מתחילה בבחירת הדרך