תוכניות הלימוד

תוכניות הלימוד מהוות מסגרת רב שנתית במסלולים שונים, בתחומי דעת שונים ובהתאם לגילאים השונים.

בקישור לכל קורס תמצאו סיכומי שיעורים, הפניות לרקע תיאורטי משלים שאלות אתגר ומשימות רשות לביצוע בבית.

 

על קורסי המדע

על קורסי המחשב

על קורסי האנגלית 

על קורסי המתמטיקה - שעשועי חשיבה

על קורסי הרובוטיקה

 

רשימת הקורסים

מדע ומחשב צעדים ראשונים (לכיתה א')

חוקרים ומגלים (לכיתה ב')

פלאי היקום (לכיתות ג'-ד')  

יישומי מחשב למתחילים (לכיתה ב'-ג')

יישומי מחשב למתקדמים (לכיתות ג'-ד')

פיתוח משחקים ואפליקציות  (לכיתות ד'-ה')

תיכנות וסייבר ( לכיתות ה'-ו')

שעשועי חשיבה 1 מתמטיקה (לכיתות ג'-ד')

שעשועי חשיבה 2 מתמטיקה  (לכיתות ה'-ו')

רובוטיקה ממוחשבת (לכיתות ה'-ו')

אנגלית (רמות 1-4) (לכיתות א'-ו') 

 

חדשות ועדכונים

דרכי תקשורת

1. שאלות בנושאי: רישום, תשלומים, חיובים יש לשלוח למייל האשכול:  eshkolpt22@gmail.com התשלום הראשון לקורס יחוייב רק כאשר תתחיל התוכנית.

2. הודעות אליכם תשלחנה דרך: סמס ומייל האשכול.

 

הגשמת חלום מתחילה בבחירת הדרך