על קורסי המדע

הקורסים במדע וטכנולוגיה כוללים לימוד נושאים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקשורים לעולם שמסביבנו. בכל קורס ילמד הרקע התיאורטי של כל נושא, תוך שימת דגש על פיתוח מיומנויות חשיבה וחקר מדעיות, ביצוע ניסויים, בניית דגמים וחקירתם, בשילוב לימוד חווייתי.

הקורסים לגילאים שונים: 

מדע ומחשב צעדים ראשונים (כיתה א')

חוקרים ומגלים (כיתה ב')

פלאי היקום (כיתות ג'-ד')

 

חדשות ועדכונים

דרכי תקשורת

1. שאלות בנושאי: רישום, תשלומים, חיובים יש לשלוח למייל האשכול:  eshkolpt22@gmail.com התשלום הראשון לקורס יחוייב רק כאשר תתחיל התוכנית.

2. הודעות אליכם תשלחנה דרך: סמס ומייל האשכול.

 

הגשמת חלום מתחילה בבחירת הדרך