מחקרים

ספרים ומחקרים אקדמיים ומקצועיים

 

בנוסף לפעילות השוטפת בהוראה, אנו עוסקים בכתיבת ספרים ועריכת מחקרים בכדי לשתף אחרים בידע והניסיון המצטבר וגם בלחקור את אשר עשינו במסגרת ההערכה המעצבת.

בקרוב תפורסם רשימת הספרים, פרקים בספרים ופרסומים בכתבי עת שפורסמו עד כה.

 

חדשות ועדכונים

דרכי תקשורת

1. שאלות בנושאי: רישום, תשלומים, חיובים יש לשלוח למייל האשכול:  eshkolpt22@gmail.com התשלום הראשון לקורס יחוייב רק כאשר תתחיל התוכנית.

2. הודעות אליכם תשלחנה דרך: סמס ומייל האשכול.

 

הגשמת חלום מתחילה בבחירת הדרך