הודעות

התחלת הלימודים

עקב המצב, פתיחת קורסי האקדמיה הצעירה של פ"ת תידחה, למועד שהוא כרגע לא ידוע. אנחנו מחכים (כמו כל המשק) לאישור לפתיחת התוכנית. תקבלו על כך הודעה מאיתנו.

נפרסם עדכונים כאן.

תשלומים

התשלום הראשון לקורס יחוייב רק כאשר תתחיל התוכנית.

דרכי תקשורת

נא להתעדכן כל הזמן באתר זה.

1. שאלות בנושאי: רישום, תשלומים, חיובים יש לשלוח למייל האשכול:  eshkolpt22@gmail.com

2. הודעות אליכם תשלחנה דרך: סמס, מייל האשכול , ודרך מספר נייד: 0552775590 המיועד רק להודעות מהאשכול אליכם.

פעילויות בקהילת האקדמיה הצעירה מהבית

אנו מציעים לכם ליטול חלק בפעילויות האקדמיה הצעירה מהבית  

חדשות ועדכונים

תלמידי מעורבות ומחוייבות חברתית

תלמידי כיתות י'-י"ב המעוניינים להתנדב במסגרת המחוייבות החברתית האישית באקדמיה הצעירה של פ"ת מוזמנים לצפות במצגת ולמלא את פרטיהם בטופס הרישום!

 

דרכי תקשורת

1. שאלות בנושאי: רישום, תשלומים, חיובים יש לשלוח למייל האשכול:  eshkolpt22@gmail.com התשלום הראשון לקורס יחוייב רק כאשר תתחיל התוכנית.

2. הודעות אליכם תשלחנה דרך: סמס, מייל האשכול , ודרך מספר נייד: 0552775590 המיועד רק להודעות מהאשכול אליכם.

 

הגשמת חלום מתחילה בבחירת הדרך