על הפעילות

האקדמיה הצעירה של פתח תקווה היא פרויקט עירוני ייחודי המיועד לתלמידים מצטיינים ומחוננים מבתי ספר יסודיים ברחבי העיר. הפרויקט מתקיים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי לקידום תחומי המדע וטכנולוגיה. תכניות הלימוד פותחו על ידי העמותה מדע וחשיבה 2000 שהוקמה ב-1991 ע"י בוגרי הטכניון. הפרויקט מופעל על- ידי חברת קוביות הידע.  

אוכלוסיית היעד

תלמידי א' עד ו', בעלי סקרנות, רצון ויכולת ללמוד במסגרת א-פורמאלית מחייבת, ברמה גבוהה. איתור התלמידים נעשה בשיתוף מחלקת החינוך ובתי הספר בעיר. רק תלמידים מתאימים שעבורם התקבלה המלצה אישית מבית הספר או הגן מתקבלים ללימודים.

מטרות 

• לפתח מיומנויות חשיבה מדעיות מתוך פעילות אינטראקטיבית מכוונת (לגעת, להתנסות, להבין).

• לרכוש מושגים ועקרונות יסוד במגוון תחומי טכנולוגיה ומדע המותאמים לרמת התפתחותם הקוגניטיבית של התלמידים.

• לטפח עמדות חיוביות כלפי המדע והטכנולוגיה לרבות שאיפות לעסוק בהם בעתיד.

מידע כללי

• הפרויקט כולל קורסים בנושאי מדע וטכנולוגיה, מתמטיקה, מדעי המחשב ואנגלית שהותאמו במיוחד לאוכלוסיית המצטיינים הצעירים. הקורסים נלמדים בסביבה טכנולוגית מתקדמת ובמעבדות משוכללות.

• כל קורס כולל 25 מפגשים במהלך שנת הלימודים. המפגשים מתקיימים פעם בשבוע, במשך 75 דקות לימוד בפועל, בקבוצות לימוד קטנות.

• המדריכים: הם בעלי תואר אקדמי או סטודנטים, בעלי יכולת ורצון לעבוד עם נוער שהשתתפו בהכשרות פדגוגיות מקצועיות, בהתאמה לתוכניות הלימודים החווייתיות.

• במפגשים ניתן להבחין בכמה שלבים עיקריים: הצגת הנושא, ביצוע הניסויים ,הכנת תוצר ודיון מסכם.  בשלב הצגת הנושא, יינתן רקע תאורטי בתחום ויתקיים דיון. בשלב ביצוע הניסויים, יבוסס הידע בעזרת ביצוע ניסויים אישיים ע"י הילדים. בשלב הכנת התוצר יכינו התלמידים דגם, מוצר וכו', ובשלב הדיון המסכם נבחנות הבנות התלמידים שוב. כל נושא יכול להתפרס על מספר שיעורים.

 רציונל 

תכניות הלימוד מבוססות על התיאוריה הגורסת שבני האדם מתפתחים דרך רצף צפוי של שלבי התפתחות קוגניטיביים במשך הזמן (Piaget, 1969, 1970). התוכן המדעי ותהליכי החשיבה המוצעים בתוכנית מקנים לתלמידים אוריינות מדעית רציפה תוך שימוש בתכנית לימודים ספיראלית, המותאמת לשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים. כל שלב שלם בפני עצמו ומהווה הכנה לשלב הבא (Bruner, 1966, 1990). הפעילות משלבת שיח עמיתים ומאפשרת התפתחות אישית מתוך סביבה תומכת (Vygotsky, 1962, 1978).

 

האוריינות המדעית מוגדרת על ידי "פרויקט 2061" (פרויקט של האיגוד האמריקאי לקידום המדע) ומגדיר אוריינות מדעית באופן הבא: 

• הכרות עם עולם הטבע המגוון.

• הבנת מושגי מפתח ו"רעיונות גדולים" של מדע כגון: אנרגיה, תבניות של שינוי, מערכות ויחסי גומלין, קנה מידה ומבנה.

• התובנה שמדע, טכנולוגיה ומתמטיקה הינם המצאות אנושיות, התלויות הדדית (ולכן גם בעלות עוצמה מוגבלת).

• היכולת לחשוב בצורה מדעית ולהשתמש בידע מדעי ותבניות חשיבה למטרות אישיות וחברתיות.

תכניות הקורסים מותאמות להנחלת האוריינות המדעית עפ"י הגדרה זו, בצורה חווייתית, מרתקת ומשמעותית עבור הלומד.

 

Bruner, J. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bruner, J. (1990). Acts of meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Piaget, J. (1969). The mechanisms of perception. London: Rutledge & Kegan Paul.

Piaget, J. (1970). The science of education and the psychology of the child. NY: Grossman.

Vygotsky, L. (1962). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press.

Vygotsky, L. (1978). Interaction between learning and development. Readings on the Development of Children, 23(3), 34-41.

 

חדשות ועדכונים

דרכי תקשורת

1. שאלות בנושאי: רישום, תשלומים, חיובים יש לשלוח למייל האשכול:  eshkolpt22@gmail.com התשלום הראשון לקורס יחוייב רק כאשר תתחיל התוכנית.

2. הודעות אליכם תשלחנה דרך: סמס ומייל האשכול.

 

הגשמת חלום מתחילה בבחירת הדרך