אנגלית

בקורסי האנגלית נשים דגש על הקניית אוצר מילים ראשוני לתקשורת בסיסית באנגלית, חיזוק מיומנויות שיחה תוך העמקת ההבנה והידע של השפה.

הכרת האותיות ומילים כתובות, תוך שימוש חווייתי במשחק ובאמצעי מולטימדיה שונים.

אנגלית רמה 1

אנגלית רמה 2

אנגלית רמה 3

אנגלית רמה 4

חדשות ועדכונים

דרכי תקשורת

1. שאלות בנושאי: רישום, תשלומים, חיובים יש לשלוח למייל האשכול:  eshkolpt22@gmail.com התשלום הראשון לקורס יחוייב רק כאשר תתחיל התוכנית.

2. הודעות אליכם תשלחנה דרך: סמס ומייל האשכול.

 

הגשמת חלום מתחילה בבחירת הדרך