רובוטיקה

במהלך הקורס נלמד עקרונות ברובוטיקה, נבנה נרכיב ונפעיל בעצמינו רובוטים שונים.

את הרובוטים נפעיל בעזרת מחשב ובקר ונבצע בעזרתם משימות שונות.

את הרובוטים שנבנה נוכל לקבל הביתה בסוף הקורס!

**את הבקר והמנועים נקבל רק בסוף שנה"ל.

תוכנית הלימודים המלאה

תמונות הדגמים שנבנה במהלך הקורס כולו.

חומרי העשרה וקישורים מומלצים
חדשות ועדכונים

דרכי תקשורת

1. שאלות בנושאי: רישום, תשלומים, חיובים יש לשלוח למייל האשכול:  eshkolpt22@gmail.com התשלום הראשון לקורס יחוייב רק כאשר תתחיל התוכנית.

2. הודעות אליכם תשלחנה דרך: סמס ומייל האשכול.

 

הגשמת חלום מתחילה בבחירת הדרך